Ebbe a csoportba tartoznak, a piaci körülmények között, korlátozottan vagy nem hasznosítható intézmények, amelyek állami, illetve önkormányzati feladatokat látnak el. Az önkormányzati és az állami tulajdonban lévő közintézmények, oktatási és egészségügyi létesítmények, pl. óvoda, iskola, egészségház, nyugdíjas otthon, sportlétesítmények, intézmények, stb. 

A speciális ingatlanok értékbecslését a szakmai normáknak megfelelően a TEGOVA vagyonértékelési útmutatójának, az EVS (2003,2009,2012) irányelveinek megfelelően készítjük el, de figyelembe véve a   25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet -ben rögzített módszertani elveket is.

Az ilyen típusú ingatlanok esetében értékelésként, a pici összehasonlítás módszerét és a nettópótlási költség alapú értékelést alkalmazzuk.
 


 


intézmények értékbecslése


Történelmi jelentőségű ingatlanok értékelése.

 

műemlékek értékbecsléseAzokat az ingatlanokat nevezzük történelmi jelentőségűeknek, amelyeknek a
társadalom különös jelentőséget, tulajdonit. Jellemzőek az építésének idejére, kapcsolódó történelmére, építész személyére, stb.: pl. műemlékek, régészeti területek, helyi védettségű ingatlanok, stb. Az ilyen jellegű ingatlanok jogi és adminisztratív védelmét törvények, rendeletek biztosítják. (2001. évi LXIV., kulturális örökségről szóló törvény).

A történelmi ingatlanok értékbecslése az újra előállítási módszerrel történik.

 


 


Infrastrukturális létesítmények értékbecslése

 

Megállapítható, hogy egy település fejlettsége, nagyban függ az infrastruktúra állapotától és minőségétől. Ezek a létesítmények fogalom képtelenek, vagy korlátozottan forgalomképesek, alapvetően nem rendelkeznek önálló piaci értékkel, de a piaci érték, mint helyettesítő érték, korlátozottan, ezen ingatlanok esetében is alkalmazhatóak.
Az
ingatlanok piaci helyzete és értéke függ az infrastrukturális ellátástól.

 

Műszaki infrastruktúrához tartozik: a közlekedés, hír és távközlés, vezetékes ivóvízellátás és szennyvízkezelés, energiaellátás, hulladékkezelés. A szociális és humán infrastruktúra: a lakásállomány, a közösségi és közellátási intézmények.
 

közművagyon értékbecsléseA vízgazdálkodást, és a szennyvíztisztítást a termelő jellegű infrastruktúra közé soroljuk. Az infrastrukturális létesítmények lehetnek vonalas, vagy pontszerű létesítmények.

Az egyik legfontosabb műszaki infrastruktúra, a települések közműellátása (vízellátás, szennyvízelvezetés és azok létesítményei).


A törvényi szabályozás, a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásokról előírja, hogy az üzemeltetési szerződés kötelező elemét képezi a víziközművek vagyonértékelése. 


Víz és csatorna közmű vagyon értékbecslése: az avulással korrigált pótlási költség módszerrel határozzuk meg az értéket, a vonatkozó jogszabályok, és az állapot felmérés ismeretében.
 


 


Egyéb ingatlanok értékbecslése:

 

Amelyeket máshova nem tudunk sorolni.: pl. bányák, temetők, vagyonértékű jogok, forgalomképtelen közterületen lévő ingatlan, idegen tulajdonú telken lévő felépítmény, stb. 
Egyéb ingatlanok értékbecslés módszere, az első három esetben, a hozamszámítással történik az értékbecslés, az utóbbiaknál, pedig a hozam alapú és a nettó, pótlási költség alapú értékelés.

 


 


Minden egyes értékbecslési feladat speciális, ezért az ingatlan jellege és a felhasználás módjának ismeretében kell a helyes értékbecslési módszert kiválasztani az értékelőnek. Az értékbecslő felelőssége eldönteni, hogy melyik ingatlanhoz melyik eljárást tekinti megfelelőnek. 
 


 


<< Értékbecslés szolgáltatásaink

<< Tovább az értékbecslés, vagyonértékelés árajánlat, megrendeléshez

 


Címkék: speciális ingatlan értékbecslése, különleges ingatlanok értékbecslése, közintézmény értékbecslése, oktatási intézmény értékbecslése, egészségügyi intézmény értékbecslése, óvoda értékbecslése, iskola értékbecslése, egészségház értékbecslés, nyugdíjas otthon értékbecslés, sportlétesítmények értékbecslés, egyéb intézmények értékbecslés, történelmi ingatlan értékbecslés, műemlék értékbecslés, régészeti terület értékbecslése, infrastruktúra értékbecslése, víz és csatornaközmű értékbecslése, közmű vagyonok értékelése, bányák értékbecslése, temető értékbecslés, vagyonértékű jogok értékbecslése, közterületen lévő ingatlan értékbecslése,

Tetszett? Hasznos volt?
Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!

 


Rétköz Vagyonértékelő Kft.                              
1118 Budapest, Rétköz utca 51.                      
Tel.: +36 30 914 1585
                                    
www.retkozvagyonertekelo.hu