Azok az ingatlanok, melyek alkalmasak a lakhatással kapcsolatos követelmények biztosítására, és lakófunkció céllal épültek, lakóingatlanoknak nevezzük. A lakóépület olyan épület, mely befejezettnek minősül és használati engedéllyel vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik, és a telekkönyvbe be van jegyezve.


 


lakóingatlan értékbecslés


 


A lakóingatlan értékbecslését a szakmai normáknak megfelelően a TEGOVA vagyonértékelési útmutatójának, az EVS (2003,2009,2012) irányelveinek megfelelően készítjük el, de figyelembe véve a   25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet -ben rögzített módszertani elveket is.

A lakóingatlanoknak elég nagy a piaci forgalmuk, jól szegmentálhatóak, viszonylag gyorsan, könnyen találhatunk összehasonlító adatokat.

A lakóingatlan értékbecslése legfőképpen piaci összehasonlító adatok alapján készül. Az összehasonlító módszer megkívánja, hogy a lakóingatlanokat csoportba rendezzük, szegmentáljuk.

 


 


A lakóingatlanok csoportosítása:

 

• Lakótelepi típuslakások,
jellemzően többlakásos lakóépületben, azonos típusúak, iparosított technológiával épültek. Az élénk forgalom miatt hasonló típusú, alaprajzú összehasonlító adatokhoz juthatunk.

 

• Városi lakóépületben található egyedi alaprajzú lakások,
hagyományos építési, vagy vázas építési technológiával épültek, és egyedi alaprajzi igényeket elégítenek ki. Értékelésüknél figyelembe kell lenni, hogy az alaphalmazba hasonló nagyságú, szobaszámú, komfort fokozatú lakások kerüljenek.

 

• Sorházi lakások
átmenetet képeznek az egyedi jellegű társasházi lakások és a családi házas ingatlanok között. Saját piacuk alakult ki, és önálló kategóriát alkotnak.

 

• Családi házas ingatlanok
jellemzője, hogy nem mutatnak hasonlóságot, legfeljebb a helyi építési előírások szempontjából hasonlítanak egymásra (előírás az épületek megjelenésére, épület elhelyezés, telekalakítási szabályok).

 

• Ikerházak
a telekhatáron kapcsolódó két egyforma méretű lakás, melyek egymás tükörképe (lehetséges egy adott telken belüli elhelyezkedése is). Ha nincs ikerház összehasonlító adatunk, akkor a családi házzal egy tekintet alá esőként kezeljük.

 

• Luxus villa, kúria, kastély. 
A luxus ingatlanok fő jellemzői: ingatlan mérete, ingatlan külső megjelenítése, építési anyagok egyedisége, lakásbelső rész térszerkezete, egyedi felszerelése, pl.: úszó medence, téli kert, stb.
Itt már nehezebb összehasonlító adatokat találni, ezért a tágabb földrajzi környezetben is vizsgálódnunk kell. A kúriák és a kastélyokat csak akkor értékelhetjük a lakóingatlanoknak megfelelően, ha lakóingatlan funkciót töltenek be.

 

• Falusi lakóházak. 
Kis falvak esetében nincs megfelelő ingatlan forgalom, ezért sok esetben a környező falvakból is vesszük az adatokat, és az érték módosító tényezőkkel vesszük figyelembe az eltéréseket.

 

• Tanya
egy mezőgazdasági, külterületen lévő ingatlan, mely növénytermesztés, állattartás, állattenyésztésen kívül lakófunkcióval is rendelkezik. A tanyát mezőgazdasági ingatlanként értékeljük.

 

• Hétvégi házak
értékelése a családi házakhoz hasonlóan értékelendő, az alaphalmazt nagy körültekintéssel kell felvenni (zártkerti ingatlan, mezőgazdasági ingatlannak számít).

 


 


lakás értékbecslésLakóingatlan értékbecslés során a piaci környezetet tanulmányozzuk, tehát a megtörtént értékesítéseket vesszük figyelembe.

A fellelhető különbségeket úgynevezett korrekciós tényezőkkel vesszük figyelembe és így alakítjuk ki a forgalmi értéket.

Az összehasonlító adatok legtöbbször magukba foglalják a telek értékét is, mivel a szerződésekben nem részletezik külön a telek és az épület értékét.

A lakóingatlan értékbecslés során ezért egységesen kezeljük, a telek eltérést is korrekcióval vesszük figyelembe.

Lakóingatlan értékbecsléskor, szükség esetén a
nettó, pótlási költség alapú értékelést is alkalmazzuk.
 


 


Az ingatlan értékbecslő a szaktudására, szakmai tapasztalataira alapozva teszi meg a megállapításait, a lakóingatlan értékbecslése során.
 


 


<< Értékbecslés szolgáltatásaink

 << Tovább az értékbecslés, vagyonértékelés árajánlat, megrendeléshez

 


Címkék: lakóingatlan értékbecslés, lakás értékbecslés, lakótelepi lakás értékbecslés, társasházi lakás értékbecslése, sorházi lakás értékbecslése, családi ház értékbecslése, ikerház értékbecslése, luxus villák, kúriák, kastélyok értékbecslése, falusi lakóház értékbecslése, tanya értékbecslése, hétvégi házak értékbecslése, üdülő értékbecslése, telek értékbecslése, építési telek értékbecslés, házrész értékbecslés, nyaraló értékbecslés, feladat meghatározása értékbecslés, lakás értékének megállapítása,

Tetszett? Hasznos volt?
Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!

 


Rétköz Vagyonértékelő Kft.                              
118 Budapest, Rétköz utca 51.                      
Tel.: +36 30 914 1585 
                                    
www.retkozvagyonertekelo.hu