értékhelyesbítés


 


A számviteli törvényben megfogalmazott, egyre szélesebb körben elterjedő értékhelyesbítéshez (átértékeléshez) is segítséget nyújtunk.

 

A jogalkotó módosította az 1991. évi XVIII. törvény a számvitelről, az 1995. évi XX. törvénnyel és a szabályos számviteli törvénybe beemelte az értékhelyesbítés intézményét.

A cégek a számviteli szabályok szerint
nyilvántartott ingatlan, és eszközeinek értékét, a reális piaci viszonyok figyelembevételével módosíthatja.
Az értékelés során a vagyon elemei önálló új értéket kapnak, ami a cég, könyv szerinti értéken történő nyilvántartását segíti.

Ha az egyedi eszköz piaci értéke több mint a könyv szerinti nettó érték, akkor a különbözetet, az eszközök között értékhelyesbítésként, míg a források között a saját tőke részeként értékelési tartalékként kell kimutatni, azzal a megkötéssel, hogy a két érték mindig azonosan változhat, és mindig azonos összegű legyen.


Főként jelentős eszközállománnyal rendelkező társaságok esetében van nagy jelentősége. Szakértő irodánk bevonható a munkába, ahol a műszaki- és ingatlanszakértőink, a cége könyvelőjének útmutatása szerint végzi el a piaci értékelést. Az értékhelyesbítés után, amortizáció már nem számolható el.


Az értékhelyesbítést csak december 31-i állapotra lehet végrehajtani.

Az értékhelyesbítés megállapításainak elszámolásának szabályszerűségét könyvvizsgálóval, könyvvizsgálat keretében kell ellenőriztetni.
 


 


A törvény szerint nevesített értékhelyesbítésbe bevonható eszközök köre:

 

ingatlan értékhelyesbítés• Ingatlanok,

 ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok,

 tárgyi eszközök: pl. gépek, feldolgozó és termelő egységek
és berendezések, szerelvények és tartozékaik, irodai berendezések
(számítógépek is), irodabútorok, járművek, stb.,

 nem mindig tárgyi eszközként nyilvántartott tételek: 
pl. egy adott termékhez rendelt szerszámok, tartalék alkatrészek,
operációs szoftverek, raktáron lévő anyagok, befejezetlen beruházás eszközállománya.

 az immateriális javak, mivel gyakran együtt használatosak a tárgyi eszközökkel így az értékelés során külön- külön, vagy együtt is értékelhető a feladat függvényében, pl. üzleti ügyviteli nyilvántartások, licencek és megállapodások, számítógépes szoftverek, goodwill, know-how, szabadalmak, védjegyek, stb.

• tenyészállatok.

 

A vállalkozása mérlegében lévő vagyontárgyak újra értékelésével, értékhelyesbítéssel jelentős pénzmegtakarításhoz juthat.
 


 


<< Értékbecslés szolgáltatásaink

<< Tovább az értékbecslés, vagyonértékelés árajánlat, megrendeléshez

 


Címkék: értékhelyesbítés, ingatlan értékhelyesbítés, vagyonértékű jogok értékhelyesbítése, tárgyi eszközeinek értékhelyesbítése, gépek értékhelyesbítése, berendezések értékhelyesbítése, immateriális javak értékhelyesbítése, tenyészállatok értékhelyesbítése, értékhelyesbítés cégeknek, értékhelyesbítés vállalkozásoknak, vagyontárgyak újra értékelése, eszközök átértékelése,

Tetszett? Hasznos volt? 
Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!

 


Rétköz Vagyonértékelő Kft.                              
1118 Budapest, Rétköz utca 51.                      
Tel.: 06 30 914 1585
                                    
www.retkozvagyonertekelo.hu