eszközértékelő


 


Ki lehet ingatlanvagyon értékelő?

 

Az eszközértékelő (szakértő)-a TEGOVOFA definiciója szerint-egy olyan jóhírnevű személy, aki:

• egy elismert oktatási intézményben megfelelő képesítést szerzett, vagy ezzel egyenértékű egyetemi végzettséggel rendelkezik; és

• megfelelő gyakorlata és szakértelme van az állóeszközök (földrajzi) helyét és kategóriáját figyelembe vevő értékelésben.

 

Az Ingatlanvagyon értékelő az ingatlan közvetítéshez kapcsolható forgalmi érték megállapítására és ezen kívül jogosult minden egyéb ingatlan értékbecslésére, és tevékenységét üzletszerűen folytatja. 
Üzletszerű tevékenységét államilag is elfogadott emelt szintű úgynevezett OKJ Ingatlanvagyon értékelő és közvetítő szakképesítéssel rendelkezik, és névjegyzékbe vétele után gyakorolja.

 


 


Az ingatlanok értékbecslésének gyakorlati feltételeit a többszörösen módosított 1993. évi LXXVII. Lakástörvény írja elő az alábbiak szerint:

A 64/B.§
(1) Az üzletszerű ingatlanvagyon értékelő és közvetítő tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás- felügyeleti hatóság engedélye szükséges.
(2) Az ingatlanvagyon értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:
a) az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
b) az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
c) az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
d) az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
e) a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint,
f) a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével összefüggő feladatokat látja el.

64/C. §
(1) Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság annak engedélyezi, aki rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az e törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.

 


 


Előírás az értékbecslés irányelveire:

 

Az üzletszerű ingatlanvagyon értékelő az értékbecsléseket, vagyonértékeléseket a szakmai normáknak megfelelően az európai unió tagállamaiban működő hivatalos szervezet, a TEGOVA vagyonértékelési útmutatójának, módszertani elveinek Európai Értékelési Szabvány (EVS 2003,2009,2012), a RICS (Royal Institution off Chartered Surveyors) az IVSC (International Valuation Standards Committee) irányelveinek megfelelően készíti el, figyelembe véve a 26/2005.(Vlll. 11.) PM rendelettel módosított 25/1997.(VIII.1.) PM rendelet és az 54/1997.(Vlll.1.) FM. rendeletben rögzített módszertani elveket is.
 


 


Az érvényes OKJ- számok:

 

Magyarországon ma az értékelhet, aki az alábbi képesítéssel rendelkezik:

A 25/2008. (IV.29) ÖTM rendelet szabályozza a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.
Továbbá előírja a jelenlegi érvényes OKJ-s számokat.

• Az Ingatlanközvetítő és értékbecslő szakképesítés azonosító száma: 52 341 03 00 0000 00

• Az Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítés OKJ száma: 52 341 03 0001 54 01

Igazságügyi szakértőként az IM névjegyzékében szerepel.

 

 

 Az Ingatlanközvetítői Névjegyzékbe felvettek jogszerűen alkalmazhatják a végzettségüket, természetesen egyéb feltételeket is ki kell elégíteni a 31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet előírásai szerint.

Tehát az ingatlanközvetítő csak az ingatlan értékesítése során előforduló ingatlanok forgalmi értékét állapíthatja meg, és nem jogosult üzletszerű ingatlan értékbecslésre.
 


 


<< Tovább az ingatlan értékbecslés, piaci érték fogalmához

<< Tovább az értékbecslés módszereihez

<< Tovább az értékbecslés menetéhez

 


Címkék: ingatlanvagyon értékelő, ingatlanvagyon értékbecslés, eszközértékelő, ingatlanvagyon felértékelése, üzletszerű ingatlanvagyon értékelő,

Tetszett? Hasznos volt? 
Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!

 


Rétköz Vagyonértékelő Kft.                              
1118 Budapest, Rétköz utca 51.                      
Tel.: +36 30 914 1585  
                                  
www.retkozvagyonertekelo.hu